SVETOVÝ DEŇ FYZIOTERAPIE 2021 V MEDIFORM

Svetový deň fyzioterapie bol vyhlásený v roku 1951 pri príležitosti založenia Svetovej konfederácie fyzioterapeutov . Už 70 .ročník si 8 .septembra 2021 pripomenulo vedenie polikliniky , spoločne s oddelením fyziatrie , balneológie a liečebnej rehabilitácie , za prítomnosti tých , ktorým tento deň patrí. Neformálne posedenie sa nieslo v duchu kvetov , sladkého prekvapenia i úprimného blahoželania s prejavom úcty  k samotným zamestnancom .

 

Ďakujeme a ešte raz srdečne blahoželáme .

 

Ing.Marcela Forgáčová, MBA