RUKAVICE – OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

RUKAVICE – OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

 

Ruka je tá časť tela , ktorá je v neustálom kontakte s predmetmi a materiálmi v priestore. Do ordinácií , laboratórií a ďalších zariadení s vysokým nárokom na hygienu, sa používajú sterilné rukavice .

 

Akú úlohu zohrávajú rukavice?

Ako sa delia rukavice?

Môžu zamedziť šíreniu koronavírusu ?

 

Delenie  jednorazových rukavíc podľa materiálu :

 1. LATEXTOVÉ RUKAVICE– ide o najpoužívanejšie rukavice nielen medzi zdravotníkmi. Sú veľmi pevné, pružné a pohodlné.
 2. NITRILOVÉ RUKAVICE – sú najviac nosené pri manipulácii s chemikáliami , majú vysokú odolnosť voči prepichnutiu , odporúčajú sa pre osoby s alergiou na latex.
 3. VINYLOVÉ RUKAVICE – používajú sa v náročných prevádzkach alebo v domácnosti. Vinyl má nižšiu odolnosť a pružnosť než latex.
 4. OCHRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE– musia spĺňať požiadavky európskej normy EN ISO 374-1, používajú sa v pracovných priestoroch s rizikom požiaru a výbuchu

 

Niekoľko užitočných rád :

 • pred nasadením rukavíc si umyte dôkladne ruky
 • rukavice alebo aj sáčok, používajte iba pred vstupom do obchodu, lekárne, nemocnice, drogérie, autobusu, vlaku, pri dezinfekcii domácností
 • v obchode používajte jednorazové rukavice, kto nemá rukavice , nech si pomôže sáčkom – hlavne na  pečivo !!
 • po odchode z obchodu,  rukavice alebo použitý sáčok, zahoďte do zbernej nádoby na to určenej , inak si môžete infikovať auto, alebo domácnosť !
 • nechytajte  holými rukami nákupný vozík.  Prečo? Na povrchu ocele  a umelej hmoty dokáže koronavírus prežiť  až 72 hodín !
 • po príchode domov si ruky dôkladne umyte mydlom, hlavne pod horúcou vodou
 • po vystúpení z autobusu ,vlaku, treba rukavice vymeniť!!
 • na upratovanie v domácnosti /najmä  pri dezinfikovaní/,  používajte  rukavice , vaša pokožka tak bude chránená pred agresívnymi čistiacimi prostriedkami
 • nezabudnite si po zložení rukavíc nakrémovať ruky, krém účinne zatvorí póry , aby pokožka nepraskala
 • pri šoférovaní rukavice nenoste , hrozí zvlhnutie prstov
 • nenoste rukavice dlhšie ako je potrebné !!!
 • nosenie jednorazových rukavíc má zmysel najmä u zdravotných pracovníkov , ako aj u osôb, ktoré sa starajú o niekoho s koronavírusom

 

 

NOSENÍM JEDNORÁZOVÝCH RUKAVÍC V OBCHODE, AUTOBUSE, NEMOCNICI, LEKÁRNI, DROGÉRII, MÔŽEME  PRISPIEŤ K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU!

Zbytočne nevykupujte zásoby jednorázových rukavíc / viete si pomôcť aj sáčkom /, môžu chýbať tým, ktorí ich naozaj potrebujú!