POZVÁNKA – SEMINÁR PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY 26.10.2022

Poliklinika MEDIFROM, s.r.o., Vás srdečne pozýva  na odborný kreditovaný  seminár pre sestry a pôrodné asistentky dňa 26.10.2022 o 14:30 hod  v priestoroch polikliniky v Reštaurácii u Návarku. TÉMY PREDNÁŠAJÚCICH : 1. Polytrauma 2. Komunikácia v ošetrovateľstve Okrem prednášok budú môcť účastníci diskutovať nielen na témy, ktoré odznejú na seminári, ale aj o aktuálnej problematike. Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí  v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní .Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si môžete pozrieť TU. Nahlasovanie na odborný seminár u vrchnej sestry p. Garajovej   –  +421 911 112 069