POZVÁNKA – SEMINÁR PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY 15.06.2022

Poliklinika MEDIFORM s.r.o.,

Vás srdečne pozýva  na odborný kreditovaný  seminár pre sestry a pôrodné asistentky dňa  15.06.2022 o 14:30 hod  v priestoroch polikliniky v Reštaurácii u Návarku.

TÉMY PREDNÁŠAJÚCICH :

1.Syndróm spánkového apnoe
2.Spondylartróza

 

Okrem prednášok budú môcť účastníci diskutovať nielen na témy, ktoré odznejú na seminári, ale aj o aktuálnej problematike. Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí  v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní .Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si môžete pozrieť TU.

Nahlasovanie na odborný seminár u vrchnej sestry p. Garajovej   –  +421 911 112 069