POZVÁNKA pre sestry a pôrodné asistentky

Poliklinika MEDIFROM, s.r.o.,
Vás srdečne pozýva na odborný seminár pre sestry a pôrodné asistentky dňa 19.10.2023 14:30 hod  v priestoroch polikliniky v Reštaurácii u Návarku.

Trvanie semináru: 60 minút

Pozor zmena dátumu !!!! Z 18.10.2023 (dôvod je prerušenie distribúcie elektriny) sa mení na 19.10.2023

TÉMY PREDNÁŠAJÚCICH :

1. Infekcie dýchacích ciest & očkovanie

2. Náhla cievna príhoda

Okrem prednášok budú môcť účastníci diskutovať nielen na témy, ktoré odznejú na seminári, ale aj o aktuálnej problematike. Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí  v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní .Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si môžete pozrieť TU.
Nahlasovanie na odborný seminár u vrchnej sestry p. Garajovej   –  +421 911 112 069