Povinná domáca karanténa od 25.01.2022

Povinná domáca karanténa

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte sa zaregistrovať prostredníctvom eHranica formulára.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom, podliehate povinnej karanténe (domácej izolácii).

UpozornenieKaranténu nesmiete skončiť skôr ako 5 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 5 dní od objavenia sa prvých príznakov.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:

  1. kontaktujte, prosím, svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
  2. bezodkladne kontaktujte, prosím, všetkých, s ktorými ste boli v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia s pokynom, aby zostali v domácej izolácii a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie,
  3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

  1. zostaňte v izolácii,
  2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
  3. požiadajte o vyšetrenie,
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.

Čo je úzky a bežný kontakt?

Informácie nájdete na stránke Úzky kontakt a bežný kontakt.

 

Zdroj:www.korona.gov.sk