Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Tu si môžete stiahnuť potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov, takzvaných pendlerov, o výkone zamestnania.


Pre koho je určený?

Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a miesto výkonu práce majú na Slovensku, taktiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.


Platí to aj pre živnostníkov?

Áno, trvalý pracovný pomer nie je podmienkou, môže ísť aj o živnostníka.


Zahŕňa formulár aj partnerov a deti?

Áno, s týmto potvrdením môžu hranice prekračovať aj osoby, ktoré s držiteľom potvrdenia žijú v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranice v jeho sprievode.


Dokedy je potvrdenie platné?

V súčasnosti má potvrdenie neobmedzenú platnosť. Treba však myslieť na to, že jeho súčasťou je aj čestné prehlásenie o tom, že pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.

Materiál vypracoval: Odbor komunikácie ÚVZ SR.