Poďakovanie za sponzorský dar.

Poliklinika Mediform s.r.o. vyjadruje touto cestou úprimné poďakovanie za sponzorský dar venovaný poliklinike vo forme obrazov. Darované obrazy nakreslila Anna Kráľová z Novej Bane . Tieto diela budú skrášľovať steny čakární RTG pracoviska a chirurgickej ambulancie.

 

Ing.MarcelaForgáčová,MBA