V piatok sme sa rozlúčili s dlhoročnou pracovníčkou Polikliniky Mediform  s.r.o. s Annou Ohlasovou , ktorá celá svoj život zasvätila pomoci pre  iných. Nastúpila  do NsP v Novej Bani v roku  1975, ako zdravotná sestra .

Od roku 2008 bola trpezlivou, usmievavou a profesionálnou sestričkou vo  všeobecnej ambulancii v Mediform s.r.o.

Za dlhoročnú , kvalitnú , trpezlivú a vysoko profesionálnu prácu, aj  počas pandémie Covid -19 jej, vyslovujeme poďakovanie a želáme na  zaslúženom dôchodku veľa  radosti  z rodiny a svojich blízkych.