OČKOVANIE VO VŠEOBECNEJ AMBULANCII V POLIKLINIKE MEDIFORM,s.r.o.

Očkovanie vo všeobecnej ambulancii

Na Slovensku máme u dospelých len jedno povinné očkovanie – proti tetanu a záškrtu. Vakcína je plne hradená zo zdravotného poistenia, podávame ju najčastejšie v rámci preventívnej prehliadky, preočkovanie je indikované každých 15 – 20 rokov.

Okrem toho máme ešte odporúčané očkovanie :

  • Chrípka
  • Hepatitída A, B
  • Kliešťová encefalitída (zápal mozgových blán)
  • Vakcína proti pneumokokom

Vakcínu proti chrípke očkujeme na jeseň. Vakcínu si pacient vyzdvihne v lekárni na náš predpis, je bezplatná a jej podanie zrealizujeme u nás.

Očkovanie proti hepatitíde A a B je veľmi doporučované, ak cestujete do niektorej z krajín Ázie. Realizuje sa troma vakcínami v odstupe 1 mesiac a potom 5 mesiacov. Po podaní všetkých troch dávok nastupuje dlhodobá imunita. Podľa potreby vieme túto schému aj skrátiť, s následným preočkovaním neskôr. Niektoré zdravotné poisťovne prispievajú svojim poistencom na tieto vakcíny aj v plnej sume.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde : očkovanie možno začať kedykoľvek počas roka, ale najvhodnejšie je začať s ním v zimných mesiacoch. Zimné mesiace sú pre očkovanie proti kliešťovej encefalitíde najvhodnejšie, pretože vtedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si protilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.. Základné očkovanie pozostáva z podania troch dávok očkovacej látky, pričom prvú dávku je najvhodnejšie podať v chladných mesiacoch (január, február). Druhá dávka sa podáva 1 až 3 mesiace po prvej dávke a tretia dávka 9 až 12 mesiacov po druhej dávke. Existuje aj skrátená schéma očkovania, kedy sa druhá dávka podá už za 2 týždne. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé 2 dávky. Kompletné očkovanie tromi dávkami chráni minimálne počas 3 rokov a po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Treba povedať, že toto očkovanie nehradí žiadna zdravotná poisťovňa, na zakúpenie vakcíny potrebujete ale náš predpis. Bez problémov Vám ju potom podáme u nás v ambulancii.

Vakcína proti pneumokokom – táto očkovacia látka je plne hradená zdravotnými poisťovňami:
– pre ľudí 65 ročných a starších
– pre osoby (staršie ako 2 ročné) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami
– pre pacientov, ktorým bola zo zdravotných dôvodov odstránená slezina
Ostatní pacienti si vakcínu kúpia na náš lekársky predpis. Preočkovanie stačí po 3-5 rokoch.

V prípade, že máte záujme o očkovanie , prosím kontaktujte nás .