Novinky pre návštevníkov v Mediform.

Vážení návštevníci zdravotníckeho zariadenia Mediform , máme pre Vás novinky, o ktorých Vás chceme informovať :

 

  • VODNÁ HMLA

V horúcich dňoch  Vás pri vstupe do Polikliniky osvieži rozprašovač vodnej hmly. Režim prevádzky  rozprašovača je nastavený tak, aby sa v pondelok až v piatok zapínal o 10:00 hod a vypínal o 13:00 hod.

 

 

  • INFORMAČNÁ  TABUĽA

Pri vstupe na rehabilitačné cvičenia pribudla nová informačná tabuľa, pre ľahšiu orientáciu procedúr.

 

 

  • KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU

 

V poliklinike sme umiestnili nové koše na triedenie odpadu, s farebne odlíšenými nášľapnými pedálmi a značením. Koše sa nachádzajú  v suteréne- pri vstupe na rehabilitáciu a pri hlavnom  vstupe do polikliniky, pri automate na kávu.

 

 

 

Veríme, že aj takto prispejeme k zvýšenému komfortu návštevníkov v  nášho zariadení a vyjadrujeme veľké poďakovanie p. Milanovi Mokrému, p. Silvii Ďatkovej, Ing. Marcele Forgáčovej, a kolektívu rehabilitácie  za realizáciu.

 

Ing. Marcela Forgáčová, MBA