Nové pravidlá pri predpise liekov od 01.01.2022

Od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“). Podnetom na zmenu legislatívy bola okrem iného snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi, využívanie opakovaných receptov, kedy si pacient priamo zájde po svoj liek do lekárne bez potreby kontaktovania ambulancie odborného lekára alebo všeobecného lekára.

 

Ako to bude vyzerať v praxi? Spomeniem dva dôležité body, ktoré sa týkajú našich pacientov:

Pacient je sledovaný odborným lekárom a užíva ním ordinovanú liečbu. Na kontroly dochádza raz za 6 mesiacov. Kto mu bude predpisovať lieky na chronické ochorenie?

 

Odborný lekár po vyšetrení pacientovi vystaví elektronický REPETETUR (opakujúci sa) recept na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod. Pacient už nemusí navštíviť žiadnu ďalšiu ambulanciu, v lekárni dostane liek bez zdržania priamo po predložení kartičky poistenca. Takto to bude fungovať do ďalšej kontroly, termín ktorej špecialista určí pacientovi (najčastejšie 6 -9, prípadne 12 mesiacov).

Indikačne a preskripčne obmedzené lieky (lieky, ktoré indikuje špecialista) nebude teda predpisovať všeobecný lekár, ale špecialista.

(su výminky, ale tie sú presne dané – neprítomnosť špecialistu na ambulancii, technické zlyhania, maxim.3krát a maxim na dlžku 2 mesiace….)

 

 

Pacient je prepustený z nemocnice domov. Kto a ako mu po odchode zabezpečí predpis liekov, plienok, pomôcok?

Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Ak v prepúšťacej správe uvedie poverenie na predpis liekov pre iného lekára, poverenie platí najviac dva mesiace po prepustení pacienta.

  • Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane „lieky na tri dni“, ktoré boli do 1.1.2021 pacientovi nehygienicky odovzdané rozbalené v sáčkoch a pri ktorých hrozilo vysoké riziko poškodenia zdravia pacienta ich zámenou alebo nesprávnym dávkovaním.
  • Pacient si po prepustení z nemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí „do troch dní“ kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára. Ide o prínos hlavne pre pacientov, ktorí majú obmedzenú mobilitu alebo ich ošetrujúci lekár je vzdialený. Bezpečne sa zároveň preklenie aj čas počas víkendov, sviatkov alebo v prípade neprítomnosti ambulantného lekára (PN, dovolenka a pod.)

 

Tento zákon vstúpil do platnosti 1.1.2022. Na platnosť odporúčaní na predpis lieku, ktoré odborný lekár (špecialista) vystavil do 31.12.2021 vrátane, sa nahliada tak, že môže byť vykonaná iným lekárom (napr. všeobecným lekárom) najviac do 28.2.2022. Poverenie teda platí dva mesiace,  a po tomto termíne preskripcia všeobecným lekárom nie je možná.

 

MUDr.Magdaléna Majerčíková

Všeobecná ambulancia pre dospelých