MZVEZ SR upozorňuje na prísnejší režim na hraniciach Slovenska a ďalších štátov EÚ či sveta. Platí odporúčanie necestovať! (cestovné odporúčanie pre všetky krajiny)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v súvislosti s aktuálnou situáciou vo svete v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a šírením nových mutácií koronavírusu SARS-CoV-2, naďalej dôrazne odporúča občanom necestovať do zahraničia.

Viaceré krajiny, vrátane susedných štátov SR, z uvedených dôvodov sprísňujú, alebo už sprísnili podmienky vstupu na svoje územie a obmedzili niektoré dopravné spojenia.

Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných opatrení vo svete sa občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo ďalším komplikáciám pri cestovaní.

Dávame preto do pozornosti zoznam pravidelne aktualizovaných obmedzení na hraniciach a podmienok vstupu do krajín sveta, ktorý je dostupný na webovej stránke rezortu diplomacie SR.

Podmienky návratu do Slovenskej republiky, karanténne opatrenia, povinnosti a výnimky sú uvedené v aktuálnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, tlačivá súvisiace s cestovaním sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, ako aj na stránke korona.gov.sk.

Pred vstupom na územie Slovenskej republiky je osoba povinná zaregistrovať sa na portáli https://korona.gov.sk/ehranica/ , osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho a absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom zariadení, okrem ustanovených výnimiek vo Vyhláške ÚVZ SR.

Podrobnosti o podmienkach vstupu na územie Slovenskej republiky a karanténe od stredy, 17. februára 2021

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas pobytu na území Slovenskej republiky platí povinnosť preukázať sa, na vyžiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky, potvrdením o registrácii.

Zároveň upozorňujeme, že Policajný zbor posilňuje výkon kontrol na hraniciach so susednými krajinami s cieľom intenzívnej kontroly dodržiavania karanténnych opatrení a podmienok vstupu na územie Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu sa môžu čakacie doby na hraničných vstupoch predlžovať.

V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02 5978 5978).

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

ZDROJ: MZVEZ SR