MOBILNÉ ODBERY PRE IMOBILNÝCH PACIENTOV .

 Poliklinika Mediform ,s.r.o. Vám oznamuje , že realizujeme mobilné odbery PCR testy  pre:

 

  • IMOBILNÝCH PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ.

/ odbery  sa realizujú v prípade , ak pacient nemá možnosť dopraviť sa autom na Mobilné odberné miesto Nová Baňa  a jeho stav si nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu ./

  • DOMOVY DÔCHODCOV , SOCIÁLNE ZARIADENIA.

/ minimálny počet na odber Covid -19 je 10 pacientov. /

  • ZARIADENIA S VÄČŠOU KAPACITOU – ŠKOLY , ŠKÔLKY , SPOLOČNOSTI, PODNIKY.

/ minimálny počet na odber Covid -19 je 10 pacientov ./

 

Ako sa objednať na odber ?

Telefonicky sa nahlásiť u svojho všeobecného lekára, ktorý Vám vypíše žiadanku na odber .

 

Informácie o odbere poskytneme  na čísle 0904 112 112 v čase od 07:00 – 14:30 hod .