MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER V SPOLOČNOSTI MEDIFORM

Milé naše sestry! V tento , pre Vás sviatočný deň, Vám s potešením  blahoželám k Medzinárodnému dňu sestier. Srdečne Vám ďakujem za dôležitú a  veľmi potrebnú prácu, ktorú pre spoločnosť Mediform vykonávate. Ste dobré víly v bielych plášťoch a bielych overaloch- krásne záchrankyne ľudských životov a zdravia. Bez Vás by práca v zdravotníctve nebola možná. Ďakujem  Vám za to, že Vaše krehké ramená dokážu uniesť všetky bremená, ktoré vyplývajú  z tak náročného povolania, ktoré je pre Vás poslaním.   Vďaka za Vašu každodennú prepotrebnú prácu pre nás všetkých!!! Ing.Marcela Forgáčová