Kongres všeobecných lekárov v Šamoríne

Mudr.M.Majerčíková sa v dňoch 24.-26.mája 2024 zúčastnila výročného Kongresu všeobecných lekárov v Šamoríne.

Tento rok nebola jedna ústredná téma, ale veľa rôznych , vzájomne sa prelínajúcich tém. Z praktického hľadiska ma najviac zaujala téma obezity ako nepopulárnej diagnózy (ťažko sa oznamuje, ťažko sa prijíma), ale o to viac má význam sa s ňou zaoberať, ponúknuť prostriedky pacientovi prostriedky k jej manažmentu, s cieľom vyhnúť sa rizikám a pridruženým komplikáciám. Bol nám predstavený štandard na tému chronický kašeľ – to znamená jeden univerzálny diagnostický postup, ktorý sa dodrží, či príde pacient  s kašľom na všeobecnú, internú alebo akúkoľvek inú ambulanciu .

Zaujímavo bol vedený blok zo zdravotnými poisťovňami, kde sme sa dozvedeli zmeny v bodovaní, obsahu jednotlivých výkonov, spomeniem za všetko posunutie vyšetrenie stolice na OK do veku 40 rokov a viac už pre všetky zdravotné poisťovne, možnosť absolvovanie preventívnej kolonoskopie pre pacienta nad 50 rokov bez ohľadu na výsledok vyšetrenia stolice na OK.

Pre mňa osobne boli najzaujímavejšie dva bloky – blok kazuistík – netradičné diagnózy v bežnej ambulancii a blok pracovného lekárstva, kde si každoročne opakujem dôležité nuansy posudzovanie pracovníkov, čo prináša nemálo otázok aj zo strany publika.

Kongres bol, napokon ako to už býva zvykom, skvelým profesionálnym zážitkom a určite neľutujem takto strávený víkend aj kvôli sebe, aj kvôli svojim pacientom.

 

Autor článku: MUDr. Magdaléna Majerčíková