oznam - mediform.sk

Dôležitá informácia pre pacientov, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak a užívajú liek Losartan Zentiva.


Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie všetkých balení lieku Losartan Zentiva zo šarže 2140420 . Jedná sa o :

Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30×50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49527, č. šarže: 2140420
a
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90×50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49530, č. šarže: 2140420.
Uvedená šarža sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov. Dôvodom stiahnutia lieku z trhu je zámena blistrov v balení lieku. (zámena losartanu za zodac).

 


Pokyny pre pacientov :

Ak užívate liek Losartan Zentiva, skontrolujte si číslo šarže. Z trhu sa sťahuje len šarža číslo 2140420.
Ak zistíte, že máte uvedenú šaržu, prestaňte daný liek užívať. Načaté aj nenačaté balenie čo najskôr vráťte do lekárne, najlepšie tej, v ktorej Vám bol liek vydaný. Ak nemáte k dispozícii inú šaržu lieku, bezodkladne kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára za účelom predpísania lieku, aby nedošlo k prerušeniu liečby.
Pokiaľ máte inú šaržu, než vyššie uvedenú, liek ďalej užívajte obvyklým spôsobom.
Ak sa u Vás v rámci užívania tohto lieku objavili akékoľvek nežiaduce účinky nahláste ich ŠÚKL: +421-2-50 70 12 06, email: ucinky@sukl.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára na: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

MUDr.Magdaléna Majerčíková