Cvičenie pre osoby s postcovidovým syndrómom

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie polikliniky Mediform ponúka post-covidovú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom s pretrvávajúcimi ťažkosťami v zmysle dušnosti, malej tolerancie záťaže, rýchlej  unaviteľnosti a dekompenzácie chronických ťažkostí.

mediform.sk Cvičenie pre osoby s postcovidovým syndrómom 1

Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom.

Vyšetrenie je na objednávku:
0902 112 112
v čase od 13:00 do 14:00

Na vyšetrenie je potrebné priniesť predchádzajúcu dokumentáciu: vyšetrenie pneumológa, iného špecialistu, výsledky zobrazovacích vyšetrení (Rtg, CT, HRCT), funkčné vyšetrenia, ak boli realizované (spirometria, a pod.).

Vážení pacienti, vážení návštevníci ,

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie polikliniky Mediform ponúka post-covidovú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom s pretrvávajúcimi ťažkosťami v zmysle dušnosti, malej tolerancie záťaže,  rýchlej unaviteľnosti a dekompenzácie chronických ťažkostí .

VSTUPNÉ VYŠETRENIE REHABILITAČNÝM LEKÁROM

Pri vstupnom vyšetrení lekár zhodnotí priebeh ochorenia, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, reziduálne postCovidové ťažkosti v zmysle postihnutia respiračného, pohybového, neurologického, kardiovaskulárneho a iných systémov. Objektívnym vyšetrením zistí dysfunkcie v jednotlivých systémoch, poruchy dychového stereotypu.

Zostaví rehabilitačný program a plán, ktorý okrem režimových odporúčaní obsahuje individuálne cvičenia: techniky respiračnej fyzioterapie, korekciu dychového stereotypu , zlepšenie mobility v oblasti hrudníka, pohybovú terapiu (vytrvalostný tréning na zlepšenie celkovej kondície, a silový tréning na posilnenie oslabených svalových skupín). Súčasťou rhb programu je aj fyzikálna terapia (využitie energie tepelnej, svetelnej, mechanickej, magnetickej a pod.) na ovplyvnenie jednotlivých patológii.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť predchádzajúcu dokumentáciu- vyšetrenie pneumológa, iného špecialistu, výsledky zobrazovacích vyšetrení (Rtg, CT, HRCT), funkčné vyšetrenia, ak boli realizované (spirometria, a pod).

VYŠETRENIE JE NA  OBJEDNÁVKU :   0902 112 112  v čase 13,00-14,30 hod.