Rozhodli sme sa pripraviť pre Vás novú webovú stránku o našej poliklinike, aktivitách a informáciách, ktoré by ste mohli potrebovať.  Veríme, že Vás naša stránka poteší a zaujme. Postupne budeme informácie na našej stránke dopĺňať, aktualizovať, pričom uvítame aj Vaše konštruktívne námety, podnetné príspevky a pripomienky.

team mediform.sk