ODBEROVÉ MIESTO V MEDIFORM s.r.o.  –  „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“.

Ďakujeme občanom SR,  ktorí sa zúčastnili celoplošného testovania pod názvom  „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“. Svojou vysokou účasťou dokazujú , že im zdravie ich samotných, ani ich okolia nie je ľahostajné  .

Ďakujeme zdravotnému personálu Polikliniky Mediform s.r.o., ktorý sa aktívne zapojil do testovania na našom odberovom mieste, ale aj na iných odberových miestach . Zdravotnícky  personál Polikliniky Mediform s.r.o.  pomáhal aj okolitým obciam :  Orovnica , Brehy , Rudno nad Hronom ,  Žarnovica. Poďakovanie patrí príslušníkom ozbrojených síl, hasičom, policajtom, zástupcom samospráv i dobrovoľníkom .

Aj všetkým Vám, ktorí ste ukázali kus tolerancie a trpezlivosti pri čakaní v radoch.

ĎAKUJEME .