ODVZDÁVANIE ĎAKOVNÝCH LISTOV

Dňa 4.7.2022 sa v Mediform uskutočnilo odovzdávanie ďakovných listov študentom vysokých škôl  za aktívnu dobrovoľnícku činnosť a pomoc vojnovým utečencom vo Vyšnom Nemeckom , ktorú realizovali cez naše spoločnosti MEDIFORM s.r.o. a  IRS Nová Baňa .

Ďakovné listy prevzali z rúk riaditeľky Mediform :  Mgr .Patrícia Mokrá, Bc. Marián Šebeňa  a Ľuboš Valkovič .

„Ďakovné listy som zaslala aj dekanom vysokých škôl a študentom boli udelené štipendiá formou finančnej odmeny za príkladný občiansky postoj“ dodala riaditeľka .

 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ — Jan Amos Komenský