Oftalmologická ambulancia

Naša oftalmologická ambulancia je zameraná  na ortoptické cvičenia ktoré sa uplatňujú pri liečbe škúlenia a pleoptické cvičenia pri liečbe tupozrakosti detí. Obe tieto poruchy sú liečiteľné , podstatou je začať čo najskôr .Najlepšie výsledky sa dosahujú u detí vo veku 2-4 roky.

Cieľom cvičenia je

  • Narovnanie očí do rovnobežnej polohy
  • Zlepšenie zrakovej ostrosti
  • Obnovenie binokulárneho videnia /spolupráca oboch očí/

Druh cvičenia sa vyberá podľa miery zdravotného stavu dieťaťa  , šikovnosti dieťaťa a veku. Liečba je dlhodobá, predpísané  domáce cvičenia sú predpokladom k úspechu liečby.

Lekár

MUDr.Elena Kršjaková

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

e-mail

mediform@mediform.sk